Jazyková škola - Mgr. Ing. Lena Lišková

Deutsch mit Lust und Liebe

Jazykové kurzy

 • Kurz pro mírně pokročilé
 • Kurz pro středně pokočilé
 • Kurz pro pokročilé
 • Konverzační kurz
 • Příprava k přijímacím zkouškám
 • Příprava ke státní jazykové zkoušce
 • Příprava k evropským certifikátům (ZD, ZMP, ZOP)
 • Firemní kurzy
 • Individuální výuka
 • Možnost online výuky

Délka kurzů

 • 60 minut týdně
 • 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny)
 • 135 minut týdne (tři vyučovací hodiny)

Překlady

 • Překlady z češtiny do němčiny
 • Překlady z němčiny do češtiny
 • Korektury a konzultace s rodilým mluvčím
 • Úřední ověření soudním tlumočníkem

Tlumočení

 • Tlumočení z češtiny do němčiny
 • Tlumočení z němčiny do češtiny
 • Tlumočení konsekutivní a simultánní

Kurzy probíhají od října do června.

Učebna

Ceník

Ceny kurzů

 • Základní kurz (7-9 žáků, 2 vyučovací hodiny týdně) 2800,- za pololetí
 • Základní kurz (5-6 žáků, 60 minut týdně) 2800,- za pololetí
 • Základní kurz (4 žáci, 60 minut týdně) 2850,- za pololetí
 • Intenzivní kurz (5-6 žáků, 3 vyučovací hodiny týdně) 3800,- za pololetí
 • Individuální výuka (dle domluvy) 600,- za vyučovací hodinu
 • Firemní výuka a jiné kurzy dle dohody

Ceny překladů

 • Překlad z němčiny do češtiny 350,- za normostranu
 • Expresní příplatek 50-100%
 • Příplatek práce o víkendu 50-100%
 • Příplatek za odborný text 20-60%

Ceny tlumočení

 • Dle dohody

Kvalifikace

 • Všeobecná státní jazyková zkouška
 • Rozšiřující postmagisterské studium na Karlově univerzitě, obor Německý jazyk, dějiny a literatura
 • Státní tlumočnická zkouška
 • Úspěšně absolvován kurz pro soudní tlumočníky, jmenována soudním tlumočníkem
 • 29 let pedagogické a překladatelské praxe

Kontakt

Mgr. Ing. Lena Lišková

Komenského náměstí 135, 592 31 Nové Město na Moravě

+420 737 183 856

lena.liskova@gmail.com